Verkopen gebeuren enkel in de shop. verkoop enkel mogelijk op basis van een geldig jachtverlof, sportschutterslicentie of vergunning model 4 voor vuurwapens, bij luchtdrukwapens minimum 18 jaar oud zijn. Geen toegang tot de shop voor niet vergezelde minderjarigen, geen verkoop aan minderjarigen. Alle wettelijke bepalingen zijn van toepassing zonder enige uitzondering

erk.nr:2/21/19/0034              btw nr : BE 0687.519.865